ToetsWijzer
Zoek in de kennisbank
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep
Agenda
20-21 maart 2018 | Congres Toetsen en examineren in het hoger onderwijs (SBO) Op 20 en 21 maart 2018 vindt het jaarlijkse Congres Toetsen en examineren in het hoger onderwijs plaats. Dit jaar is het thema: ‘Toetsen in beweging, begint bij jezelf‘...
4 april 2018 | CitoSpecial congres Op woensdag 4 april organiseert Cito voor de tweede keer het gratis congres Cito Special. Hét congres voor docenten, begeleiders en teamleiders in het S(B)O en VSO/PrO. Deel...
5 april 2018 | 3e Toetsrevolutie Congres: zelfsturend leren Op 5 april 2018 vindt het derde Toetsrevolutiecongres plaats, met als thema ‘zelfsturing’. Een van de mogelijke bedoelingen van formatief toetsen is om de zelfregulatie...
10 april 2018 | Webinar Meer maatwerk en minder toetsdruk (Bureau ICE) In dit webinar geeft Bureau ICE handvatten voor het omzetten van toetsbeleid naar de praktijk in de klas. Ook wordt ingegaan op welke mogelijkheden voor gepersonaliseerde toetsrou...
11 april 2018 | Congres De Staat van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs) Op 11 april 2018 organiseert de Inspectie van het Onderwijs het jaarlijkse congres over de 'Staat van het Onderwijs'. Op deze dag gaat de inspectie met het veld in gespre...
15 mei 2018 | Congres Toetsen en beoordelen in het vo (SBO) SBO organiseert op 15 mei 2018 het congres Toetsen en beoordelen in het voortgezet onderwijs. Hoofdthema's: gepersonaliseerd leren, formatief evalueren en de balans tussen formatie...
MEER BERICHTEN ZOEKEN? Klik op een van de gekleurde balkjes onder een bericht voor een overzicht van alle berichten uit die categorie (bijv. Agenda, Nieuws, of Kennis).
Uit de kennisbank
Handboek In 5 stappen naar een itembank | SURF Digitale itembanken bieden veel mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van toetsen. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van itembanken vraagt we...
ToetsSpecial - Beoordelen van beroepsbekwaamheid In de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als o...
Oproep Onderwijsraad: denk mee over de rol van toetsen en examineren Toetsing en examinering zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem, van primair tot hoger onderwijs. De Onderwijsraad gaat op verzoek van het ministerie van...
Leernetwerk Flexibilisering van toetsing en examinering | VO-raad De VO-raad organiseert in 2018 het leernetwerk Flexibilisering van toetsing en examinering voor schoolleiders. In het leernetwerk kunnen deelnemende scholen samen het toetsbeleid v...
Verslag Algemeen overleg over toetsen en examens | OCW Op 7 februari 2018 was er een overleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs. Aan bod kwamen ond...
Kwalificatiedossiers en keuzedelen beter toegankelijk voor mbo-scholen Vanaf 1 januari is de inhoud van kwalificatiedossiers en keuzedelen beter toegankelijk voor mbo-scholen. Om dit mogelijk te maken ondertekenden Kennisnet en SBB op 8 februari een s...
BLIJF OP DE HOOGTE