ToetsWijzer
Welkom op ToetsWijzer
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep
Actueel
TOETSWIJZER IS VERNIEUWD! Toetswijzer heeft een nieuw jasje! Niet alleen de vormgeving is vernieuwd, ook de inhoud is geactualiseerd. Lees hier meer over de vernieuwde website:
14 december 2017 | Workshop Vaststellen van de examenresultaten (Servicepunt examinering mbo) Het Servicepunt examinering mbo organiseert op 14 december 2017 een workshop over het 'Vaststellen van de examenresultaten'. In deze workshop, die wordt verzorgd door Cito, wo...
17 januari 2018 | IEP-congres (Bureau ICE) Op 17 januari 2018 vindt het jaarlijkse IEP-congres plaats van Bureau ICE. Thema dit schooljaar is: Een kind is meer dan taal en rekenen. Het programma is te vinden op de website v...
19 januari 2018 | OnderwijsInzicht - Congres over innovatie en ict in het PO en VO (Kennisnet) Kennisnet organiseert op 19 januari 2018 samen met de PO-Raad en VO-raad een congres over innovatie en ict in het primair en voortgezet onderwijs. Het congres is bedoeld voor ...
20 januari 2018 | ResearchED 2018 Op 20 januari 2018 vindt voor de derde keer ResearchED in Amsterdam plaats. ResearchED is een jaarlijkse conferentie met als doelstellingen: het bevorderen van de onderzoek-ge...
MEER BERICHTEN ZOEKEN? Klik op een van de gekleurde balkjes onder een bericht voor een overzicht van alle berichten uit die categorie (bijv. Agenda, Nieuws, of Kennis).
Kennisbank
Hoe kies je een digitale eindtoets? Publicatie Kennisnet Alle leerlingen van het basisonderwijs maken in groep 8 verplicht een eindtoets. Scholen hebben de keuze uit 6 eindtoetsen van verschillende aanbieders. Van deze 6 eindtoetsen is e...
Workshops Dylan Wiliam over formatief evalueren De Britse onderwijsexpert Dylan Wiliams, bekend van de documentaire The Classroom Experiment, komt in september 2018 naar Nederland voor een serie workshops over formatief evaluere...
Rapport Eindniveau gespreksvaardigheid Engels in het vo | SLO SLO heeft onderzocht hoe de streefniveaus mondelinge spreekvaardigheid Engels zich verhouden tot de daadwerkelijke prestaties van leerlingen op het eindexamen in vmbo, havo en vwo....
Kort artikel over adaptief toetsen | Kennisnet Adaptieve toetsen bieden de mogelijkheid om beter aan te sluiten op het niveau van de leerlingen en meer maatwerk te bieden. Ook de afname is flexibeler. In dit korte artikel van K...
Curriculum en toetsing - Een curriculaire herbezinning op toetsing en examinering | SLO In dit hoofdstuk uit de publicatie Curriculumspiegel 2017 (SLO, 2017) geven de auteurs de visie van SLO weer op een "curriculaire herbezinning op toetsing en examinering, van ...
Werkboek Veilig Toetsen - Editie 2017 | SURF Het werkboek Veilig toetsen (editie 2017) is een hulpmiddel voor instellingen voor hoger onderwijs. In het boek staan handvatten voor het veilig inrichten van het toetsproces,...
Wat staat er in het regeerakkoord Rutte III over toetsen en examens? Welke afspraken staan in het regeerakkoord van Rutte III op het gebied van toetsen, examineren en certificeren?  Toetswijzer zet de belangrijkste punten op een rij per onderwi...
BLIJF OP DE HOOGTE