ToetsWijzer
Welkom op ToetsWijzer
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep
Actueel
TOETSWIJZER IS VERNIEUWD! Toetswijzer heeft een nieuw jasje! Niet alleen de vormgeving is vernieuwd, ook de inhoud is geactualiseerd. Lees hier meer over de vernieuwde website:
Oktober | Informatiebijeenkomsten Centrale Eindtoets (CvTE) In oktober 2017 organiseert het CvTE vier informatiebijeenkomsten over de Centrale Eindtoets. 
31 oktober 2017 - Masterclass Maatwerk Formatieve evaluatie SLO-VO-raad Op 31 oktober organiseert de VO-raad samen met SLO een Masterclass voor teamleiders en schoolleiders.
1 november 2017 | Samen op expeditie! Derde NRO-Congres voor onderwijs en onderzoek Het NRO organiseert dit congres in samenwerking met de PO-Raad, VO-raad, LECSO, MBO Raad, ecbo, de Onderwijscoöperatie en de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR)....
6 november 2017 | Studiemiddag ‘Examens als spiegel; van weerspiegeling naar bespiegeling’ Op 6 november organiseren het CvTE, Cito en de VO-raad een studiemiddag voor bestuurders en schoolleiders, met als thema: (de toekomst van) het examen.
7 november 2017 | Conferentie Profiteren van evalueren, formatief evalueren in het basisonderwijs Ook in het basisonderwijs staat formatief evalueren steeds meer in de belangstelling. Daarom organiseert SLO op 7 november 2017 in samenwerking met Bazalt en Onderwijs Ma...
7-8 november 2017 | SURF Onderwijsdagen voor mbo, hbo en wo Op de SURF Onderwijsdagen vind je trends en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en ICT, die je inspireren om onderwijs meer op maat aan te bieden. Dit jaar staat &...
9 november 2017 | Tweede Toetsrevolutiecongres Het tweede Toetsrevolutiecongres staat in het teken van het geven van feedback. Niet alleen komen praktische in’s en out’s hierover voorbij, ook wordt er stil...
Kennisbank
Wat staat er in het regeerakkoord Rutte III over toetsen en examens? Welke afspraken staan in het regeerakkoord van Rutte III op het gebied van toetsen, examineren en certificeren?  Toetswijzer zet de belangrijkste punten op een rij p...
Drie wijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool | Ministerie van OCW In de nieuwsbrief van OCW van 11 oktober 2017 zijn wijzigingen opgenomen in de regelgeving bij de eindtoets PO:
Aanvulling op het Europese Referentiekader | Raad van Europa In september 2017 heeft de Raad van Europa een aanvulling ('compendium') gepubliceerd op het ERK: de 'Common European Framework of Reference for languages: Learning, Reac...
Lijst instrumenten voor indicatiestelling lwoo en pro schooljaar 2018-2019 Jaarlijks wordt in de Staatscourant de lijst gepubliceerd van toegestane screenings- en testinstrumenten voor de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs en ...
Septembermededelingen schooljaar 2017-2018 | CvTE Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft de mededelingen over de eindexamens 2018 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling) gepubliceerd op Examenblad. 
Examenverslag 2017 | Cito Het examenverslag met de resultaten op de centrale examens voortgezet onderwijs 2017 is beschikbaar via de website van Cito. 
Afnamedata eindtoets basisonderwijs 2018 De afname van de eindtoets in het basisonderwijs vindt elk jaar plaats tussen 15 april en 15 mei. In 2018 vinden de afname van de eindtoets van de verschillende aanbieder...
MEER BERICHTEN ZOEKEN Klik op een van de gekleurde balkjes onder een bericht voor een overzicht van alle berichten uit die categorie (bijvoorbeeld Agenda, Nieuws, of Kennis). Klik op 'uitgebre...
BLIJF OP DE HOOGTE