ToetsWijzer
Welkom op ToetsWijzer
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep
Actueel
TOETSWIJZER IS VERNIEUWD! Toetswijzer heeft een nieuw jasje! Niet alleen de vormgeving is vernieuwd, ook de inhoud is geactualiseerd. Lees hier meer over de vernieuwde website:
23 november 2017 | Nationale Examencongres Op donderdag 23 november 2017 vindt voor de elfde keer het Nationale Examencongres plaats. Het programma bestaat uit vier tracks:
29 november 2017 | Congres Innovatie Online Toetsen en Examineren (College Deskundigheid Financiële Dienstverlening) Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is de organisatie die 18 online staatsexamens maakt voor financieel adviseurs. In deze examens worden kandidat...
8 december 2017 | Slotconferentie 'Back to the Future' (Servicepunt examinering mbo) Op vrijdag 8 december 2017 organiseert het Servicepunt examinering mbo zijn slotconferentie met als thema ‘Back to the Future’.
12 december 2017 | Workshop Kennisdeling examencommissies; de eigen vragen in beeld (Servicepunt examinering mbo) Het Servicepunt examinering mbo organiseert op 12 december 2017 een kennisdelingsworkshop voor examencommissies. In de workshop, die wordt verzorgd door Bureau ICE, passeren een aa...
14 december 2017 | Workshop Vaststellen van de examenresultaten (Servicepunt examinering mbo) Het Servicepunt examinering mbo organiseert op 14 december 2017 een workshop over het 'Vaststellen van de examenresultaten'. In deze workshop, die wordt verzorgd door Cito, wo...
17 januari 2018 | IEP-congres (Bureau ICE) Op 17 januari 2018 vindt het jaarlijkse IEP-congres plaats van Bureau ICE. Thema dit schooljaar is: Een kind is meer dan taal en rekenen. Het programma is te vinden op de website v...
Kennisbank
Curriculum en toetsing - Een curriculaire herbezinning op toetsing en examinering | SLO In dit hoofdstuk uit de publicatie Curriculumspiegel 2017 (SLO, 2017) geven de auteurs de visie van SLO weer op een "curriculaire herbezinning op toetsing en examinering, van ...
Leesniveau Tool: Test het taalniveau van je tekst Hoe geschikt is jouw tekst voor de doelgroep die je voor ogen hebt? Met de Leesniveau Tool van Accessibility.nl krijg je een indicatie van het niveau van de technische leesbaarheid...
Handreikingen schoolexamen vmbo Frans en Duits beschikbaar SLO stelt handreikingen op voor de invulling van de schoolexamens in het voortgezet onderwijs. R
Werkboek Veilig Toetsen - Editie 2017 | SURF Het werkboek Veilig toetsen (editie 2017) is een hulpmiddel voor instellingen voor hoger onderwijs. In het boek staan handvatten voor het veilig inrichten van het toetsproces,...
D-PAC - digitaal platform voor het beoordelen van competenties | Universiteit van Antwerpen D-PAC is een digitaal platform voor het beoordelen van competenties (Digital Platform for Assessment of Competences), ontwikkeld aan de Universiteit van Antwerpen. In het platform ...
Eindmeting monitor pilot diagnostische tussentijdse toets | Regioplan Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW een monitor- en evaluatie-onderzoek uitgevoerd naar de implementatie, het gebruik, de bruikbaarheid en de gevolgen van de DTT...
Wat staat er in het regeerakkoord Rutte III over toetsen en examens? Welke afspraken staan in het regeerakkoord van Rutte III op het gebied van toetsen, examineren en certificeren?  Toetswijzer zet de belangrijkste punten op een rij per onderwi...
MEER BERICHTEN ZOEKEN? Klik op een van de gekleurde balkjes onder een bericht voor een overzicht van alle berichten uit die categorie (bijv. Agenda, Nieuws, of Kennis).
BLIJF OP DE HOOGTE