ToetsWijzer
Welkom op ToetsWijzer
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep
Actueel
Leernetwerk Flexibilisering van toetsing en examinering | VO-raad De VO-raad organiseert in 2018 het leernetwerk Flexibilisering van toetsing en examinering voor schoolleiders. In het leernetwerk kunnen deelnemende scholen samen het toetsbeleid v...
Maart-april 2018 | Regionale Inspiratiedagen VO-content In het voorjaar organiseert VO-content weer drie regionale inspiratiebijeenkomsten voor het voortgezet onderwijs. De Inspiratiedagen zijn bedoeld voor docenten, die geïnteress...
15 maart 2018 | Werkconferentie formatief evalueren, regio noord (Leerling 2020) Op 15 maart 2018 organiseert Leerling 2020 de werkconferentie Formatief evalueren (regio noord). Doel van deze bijeenkomst is om docenten een stap verder te helpen in het...
20-21 maart 2018 | Congres Toetsen en examineren in het hoger onderwijs (SBO) Op 20 en 21 maart 2018 vindt het jaarlijkse Congres Toetsen en examineren in het hoger onderwijs plaats. Dit jaar is het thema: ‘Toetsen in beweging, begint bij jezelf‘...
5 april 2018 | 3e Toetsrevolutie Congres: zelfsturend leren Op 5 april 2018 vindt het derde Toetsrevolutiecongres plaats, met als thema ‘zelfsturing’. Een van de mogelijke bedoelingen van formatief toetsen is om de zelfregulatie...
11 april 2018 | Congres De Staat van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs) Op 11 april 2018 organiseert de Inspectie van het Onderwijs het jaarlijkse congres over de 'Staat van het Onderwijs'. Op deze dag gaat de inspectie met het veld in gespre...
15 mei 2018 | Congres Toetsen en beoordelen in het vo (SBO) SBO organiseert op 15 mei 2018 het congres Toetsen en beoordelen in het voortgezet onderwijs. Hoofdthema's: gepersonaliseerd leren, formatief evalueren en de balans tussen formatie...
18 mei 2018 | Studiedag Examinering en toetsing Nederlands in het mbo (MBO Taalacademie) Op vrijdag 18 mei 2018 organiseert de Mbo taalacademie een studiedag over examinering en toetsing Nederlands in het mbo.
3, 4, 5 september 2018 | Workshops Dylan Wiliam over formatief evalueren De Britse onderwijsexpert Dylan Wiliams, bekend van de documentaire The Classroom Experiment, komt in september 2018 naar Nederland voor een serie workshops over formatief evaluere...
Kennisbank
Verslag Algemeen overleg over toetsen en examens | OCW Op 7 februari 2018 was er een overleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs. Aan bod kwamen ond...
Handreiking Kunstvakken inclusief CKV | SLO In schooljaar 2018/2019 treedt het nieuwe examenprogramma kunstvakken voor vmbo in werking: 'Kunstvakken inclusief CKV'. Dit programma vervangt het huidige programma voor kunstvakk...
Kwalificatiedossiers en keuzedelen beter toegankelijk voor mbo-scholen Vanaf 1 januari is de inhoud van kwalificatiedossiers en keuzedelen beter toegankelijk voor mbo-scholen. Om dit mogelijk te maken ondertekenden Kennisnet en SBB op 8 februari een s...
Oproep Onderwijsraad: denk mee over de rol van toetsen en examineren Toetsing en examinering zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem, van primair tot hoger onderwijs. De Onderwijsraad gaat op verzoek van het ministerie van...
ToetsSpecial - Beoordelen van beroepsbekwaamheid In de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als o...
Promotieonderzoek naar dynamisch toetsen en cognitieve flexibiliteit | Universiteit Leiden In dit proefschrift gaat onderwijspsychologe Femke Stad in op de relatie tussen het leerpotentieel van kinderen en hun mate van
MEER BERICHTEN ZOEKEN? Klik op een van de gekleurde balkjes onder een bericht voor een overzicht van alle berichten uit die categorie (bijv. Agenda, Nieuws, of Kennis).
BLIJF OP DE HOOGTE