ToetsWijzer
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep

Toetsgids

ToetsGids wordt op dit moment herzien. Vragen over ToetsGids kunt u stellen aan de redactie van Toetswijzer. 

Wat is ToetsGids? 
Girl library left
ToetsGids is een onderdeel van Toetswijzer en bevat beschrijvingen van inhoud en kwaliteit 
van schooltoetsen die in de markt verkrijgbaar zijn. De toetsen kunnen op basis van kwaliteitsbeoordelingen (indien bekend) met elkaar vergeleken worden. 
Toetsgids is een hulpmiddel voor docenten, managers, onderwijsadviesbureaus en 
orthopedagogen die van plan zijn een toets te gebruiken of te kopen.  

Toetsbeschrijvingen

De gids bevat op dit moment zo'n 95 toetsen voor met name het primair en voortgezet onderwijs. 
De beschrijving van een toets bestaat uit: 
  • informatie over doel, inhoud, gebruik en achtergrondliteratuur
  • informatie over uitgever en besteladres
  • een beoordeling van de kwaliteit van de toets door deskundigen (indien bekend)
  • een reactie van gebruikers (indien toegevoegd)
 
Toetsbeoordelingen
De toetsen in ToetsGids zijn - indien bekend - voorzien van een kwaliteitsoordeel. De beoordelingen zijn ontleend aan de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). COTAN beoordeelt de kwaliteit van in Nederland beschikbare tests. Hiertoe is een beoordelingssysteem ontwikkeld waarmee een oordeel wordt gegeven over de kwaliteit van een test op zeven verschillende criteria:
1.   uitgangspunten van de testconstructie
2.   kwaliteit van het testmateriaal
3.   kwaliteit van de handleiding
4.   normen
5.   betrouwbaarheid
6.   begripsvaliditeit
7.   criteriumvaliditeit
De COTAN-beoordelingen zijn samen met toelichtingen van de beoordelaars terug te vinden in de online COTAN-documentatie.

Reacties
Wilt u reageren op een toets of test en uw vragen of ervaringen met uw onderwijscollega's delen? Dit kan als volgt:  nadat u binnen ToetsGids een toets heeft geselecteerd en de toetsinformatie heeft opgevraagd, klikt u onderaan op de informatiepagina op de link Reageer op dit instrument. U kunt dan uw opmerkingen toevoegen. 

BLIJF OP DE HOOGTE