ToetsWijzer
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep

Privacyverklaring

Toetswijzer houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft verstrekt, online of op papier.

  • Geen gegevens aan derden
Toetswijzer gebruikt uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In geen enkel geval stellen wij verstrekte gegevens aan derden beschikbaar, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat. De webpagina’s van Toetswijzer bevatten soms links naar andere websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en de privacymaatregelen op die websites. De persoonsgegevens die u verstrekt via deze websites behoren niet tot onze privacyverklaring.

  • Het gebruik van gegevens
Toetswijzer verzamelt volledig anoniem gegevens over het gebruik van de website en diensten die niet gebonden zijn aan een persoonlijke identiteit, bijvoorbeeld bezochte pagina's op de website van Toetswijzer, soort apparaat (desktop of mobiel) en browsertype. Toetswijzer verzamelt en analyseert deze gegevens om na te gaan hoe bezoekers de webpagina’s van Toetswijzer gebruiken. Deze gegevens worden benut om het gebruiksgemak en de inhoud van de website te verbeteren. 

  • Beveiliging
Toetswijzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Toetswijzer.
BLIJF OP DE HOOGTE