ToetsWijzer
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep

Disclaimer

De redactie van Toetswijzer besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De redactie behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de informatie op de website te wijzigen, zonder vooraankondiging.

De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De website www.toetswijzer.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande (schriftelijke en/of rechtmatige) toestemming.

Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent, dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, kunt u dit melden aan de redactie van Toetswijzer.


BLIJF OP DE HOOGTE