Samen met opleiders van lerarenopleidingen heeft Cito de reeks studieboeken 'Toetsen op school' uitgebracht. De reeks is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. Toetsen op School gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen.

Toetswijzer biedt via een aantal ToetsSpecials aanvullende informatie (weblinks, bijlagen, literatuurverwijzingen) voor elk van de studieboeken.

Over deze ToetsSpecial | Deze ToetsSpecial bevat aanvullende informatie voor de publicatie Toetsen op School primair onderwijs voor de specifieke thema's die gelden voor het basisonderwijs. Download pdf | Toetsen op School primair onderwijs

Inhoud
Hoofdstuk 1 | Het doel van toetsen 
Hoofdstuk 2 | De inhoud en constructie van toetsen
Hoofdstuk 3 | Interpretatie en gebruik van toetsresultaten
Hoofdstuk 4 | De kwaliteit van toetsen in het primair onderwijs
Hoofdstuk 5 | Gebruikers van toetsresultaten

Pdf-bijlagen

Weblinks per hoofdstuk

Hoofdstuk 1 | Het doel van toetsen
ToetsGids op website ToetsWijzer
LVS-toetsen van Cito
Eindtoets Basisonderwijs van Cito (Citotoets)
Drempelonderzoek van 678 Onderwijs Advisering
Entreetoets van Cito
NIO van Boom test uitgevers
Kwaliteitskaarten opbrengstgericht werken op Schoolaanzet.nl
Computerprogramma LOVS van Cito
ParnasSys
ESIS van Rovict
Dotcomschool
Rapportage Eindtoets Basisonderwijs van Cito
Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) van Cito
TIMSS & PIRLS (Nederland)
TIMSS & PIRLS (internationaal) 

Hoofdstuk 2 | De inhoud en constructie van toetsen
Toetsen voor speciale leerlingen van Cito
Onderwijsinspectie: Analyse en waardering van opbrengsten
SLO: De ontwikkeling van het jonge kind - een leerplan
Toetswijzer - Primair onderwijs
Kerndoelen op website SLO
Referentieniveaus taal en rekenen
Kerndoelen speciaal onderwijs op website SLO
Doorlopende leerlijnen taal basisonderwijs
Rekenlijn - leerlijnen rekenen 4-14 jaar
Leerlijnen speciaal onderwijs op website CED-Groep
SLO: Tussendoelen & Leerlijnen (TULE)
Hoofdstuk 3 | Interpretatie en gebruik van toetsresultaten
Toetssite van rekenmethode Wizwijs van Zwijsen
COTAN: Het drijfzand van didactische leeftijdsequivalenten
Cito: DLE, hoe zit het daarmee?
Kwaliteitskaarten opbrengstgericht werken op Schoolaanzet.nl
Hoofdstuk 4 | De kwaliteit van toetsen in het primair onderwijs
COTAN Beoordelingsprocedure
COTAN Beoordelingssysteem
ToetsWijzer
ToetsGids
COTAN Documentatie
Hoofdstukken van het algemene deel van Toetsen op School
- DUO (gewicht leerling bepalen)
Hoofdstuk 5 | Gebruikers van toetsresultaten
Kwaliteitskaarten op Schoolaanzet.nl
PO-Raad: Vroegsignalering voor schoolbesturen
Wet op het onderwijstoezicht (WOT)
Onderwijsinspectie: Analyse en waardering van opbrengsten
Indicatiestelling LWOO en PrO Opdrachten


Klik op onderstaande link voor i
nformatie over de ToetsSpecials bij de andere delen uit de reeks Toetsen op School (VO, MBO, HO en Algemeen).