Samen met opleiders van lerarenopleidingen heeft Cito de reeks studieboeken 'Toetsen op school' uitgebracht. De reeks is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. Toetsen op School gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen.

Toetswijzer biedt via een aantal ToetsSpecials aanvullende informatie (weblinks, bijlagen, literatuurverwijzingen) voor elk van de studieboeken.

Over deze ToetsSpecial | Deze ToetsSpecial bevat aanvullende informatie voor de publicatie Toetsen op School middelbaar beroepsonderwijs voor de specifieke thema's die gelden voor het mbo.Download pdf | Toetsen op School middelbaar beroepsonderwijs 

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1 | Het doel van toetsen
Hoofdstuk 2 | De inhoud van toetsen
Hoofdstuk 3 | Toetsvormen in het middelbaar beroepsonderwijs
Hoofdstuk 4 | De beoordeling van toetsen en praktijkexamens
Hoofdstuk 5 | De examencommissie in het middelbaar beroepsonderwijs
Hoofdstuk 6 | De kwaliteit van toetsen en examens in het middelbaar beroepsonderwijs

Er is op dit moment geen aanvullende informatie beschikbaar voor Toetsen op School mbo.

Klik op onderstaande link voor informatie over de ToetsSpecials bij de andere delen uit de reeks Toetsen op School (PO, VO, HO en Algemeen).