Samen met opleiders van lerarenopleidingen heeft Cito de reeks studieboeken 'Toetsen op school' uitgebracht. De reeks is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. Toetsen op School gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen.

Toetswijzer biedt via een aantal ToetsSpecials aanvullende informatie (weblinks, bijlagen, literatuurverwijzingen) voor elk van de studieboeken. 

Over deze ToetsSpecial | Deze ToetsSpecial bevat aanvullende informatie voor de publicatie Toetsen op School hoger onderwijs voor de specifieke thema's die gelden voor het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs.Download pdf | Toetsen op school hoger onderwijs

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 | Het doel van toetsen
Hoofdstuk 2 | De inhoud en constructie van toetsen
Hoofdstuk 3 | Het beoordelen van competentie
Hoofdstuk 4 | Het beoordelen van afstudeeropdrachten
Hoofdstuk 5 | De examencommissie in het hoger onderwijs
Hoofdstuk 6 | De kwaliteit van toetsen en examens

Pdf-bijlagen
H3 | Simulatie gevolgen verkeerde cesuur
H3 | COVT-demovideo Medical Emergency
H3 | Excel-rekenblad voor transformeren scores
H3 | Excel-spreadsheet Protocol Portfolio Scoring
H3 | Handleiding Protocol Portfolio Scoring
H4 | Voorbeeld onderzoeksvaardigheden rechtenstudenten
H4 | Voorbeeldformulier peerbeoordeling
H4 | Voorbeeldformulier zelfbeoordeling
H4 | Rubric onderzoekthesis (Universiteit Utrecht)


Klik op onderstaande link voor informatie over de ToetsSpecials bij de andere delen uit de reeks Toetsen op School (PO, VO, MBO en Algemeen).