Deze ToetsSpecial bevat een handleiding voor toetsconstructeurs met informatie over de acht stappen van het toetsconstructieproces.

Inhoudsopgave:

1. DOELSPECIFICATIE
1.1 Functies van toetsen
1.2 Kwaliteitseisen
1.3 Kenmerk en doel van meetinstrumenten

2. TOETSSPECIFICATIE
2.1 Leerdoelen formuleren
2.2 Toetsmatrijs

3. ITEMCONSTRUCTIE
3.1 Vraagvormen
3.2 Scoring en/of beoordeling
3.3 Construeren van gesloten vragen
3.4 Construeren van open vragen
3.5 Richtlijnen voor het ontwikkelen van onpartijdige toetsen
3.6 Eenvoudig taalgebruik in toetsen

4. TOETSAFNAME
4.1 Proefafname
4.2 Try-out

5. ITEMEVALUATIE
5.1 Moeilijkheidsgraad
5.2 Discriminatie-index

6. TOETSSAMENSTELLING
6.1 Richtlijnen

7. REFERENTIEKADER
7.1 Normgroep en normschaal

8. HANDLEIDING EN VERANTWOORDING

BIJLAGE: SCHEMATISCH OVERZICHT BEOORDELINGSCATEGORIEËN


Reacties
Heeft u reacties, tips of vragen naar aanleiding van deze ToetsSpecial? Neem dan contact op met de redactie van ToetsWijzer.Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.