In het onderwijs zijn de zogeheten referentieniveaus taal en rekenen en bijbehorende toetsen en examens geïntroduceerd. Om te waarborgen dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen, heeft Cito in 2011/2012 een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd onder de naam Referentiesets.

Doelgroep
Deze ToetsSpecial informeert scholen in primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs over het onderzoek.


Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.