In 2010 is de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht geworden. Deze wet geldt voor alle onderwijssectoren en draagt daarmee zorg voor inhoudelijke samenhang tussen deze sectoren. In de wet is vastgesteld dat de referentieniveaus verplicht zijn van primair onderwijs tot uitstroom naar de arbeidsmarkt en instroom naar het hoger onderwijs.

Referentiesets taal en rekenen
Het is belangrijk dat in de toetsen en examens de eisen van de referentieniveaus voor alle leerlingen gelijk zijn, ongeacht het schooltype dat zij volgen. Op die manier kan de doorlopende leerlijn tussen de schooltypen worden gerealiseerd. Om dit mogelijk te maken heeft Stichting Cito - in het project Referentiesets onder verantwoordelijkheid van het CvTE en in opdracht van het ministerie van OCW - referentiesets taal (lezen en taalverzorging) en rekenen ontwikkeld.

Openbare referentiesets
Deze ToetsSpecial bevat verdere informatie over de openbare referentiesets taal en rekenen en links naar de webpagina's waar de openbare referentiesets taal en rekenen en bijbehorende datasets kunnen worden gedownload.


Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.