Samen met opleiders van lerarenopleidingen heeft Cito de reeks studieboeken 'Toetsen op school' uitgebracht. De reeks is bedoeld voor studenten van lerarenopleidingen en docenten die in de praktijk werkzaam zijn. Toetsen op School gaat over de ontwikkeling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en onderwijssystemen te beoordelen en op basis daarvan beslissingen te nemen.

Praktische handleiding voor het maken van goede toetsen 
De algemene publicatie Toetsen op School behandelt in tien hoofdstukken het doel en de inhoud van toetsen, de betrouwbaarheid en validiteit van toetsscores, het vinden van informatie over toetsen en examineren, de constructie van gesloten vragen, open vragen en praktijktoetsen, het beoordelen van toetsscores en de kwaliteit van toetsen en examens. 

Publicaties voor PO, VO, MBO en HO
Naast de algemene uitgave van Toetsen op School zijn er aanvullende publicaties voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs waarin dieper wordt ingegaan op de specifieke thema's die gelden binnen deze onderwijssectoren.Aanvullende informatie in ToetsSpecials
Toetswijzer biedt via een aantal ToetsSpecials aanvullende informatie (weblinks, bijlagen, literatuurverwijzingen) voor elk van de studieboeken:

Vragen en reacties

Heeft u vragen of opmerkingen? Mist u informatie in de uitgaven van Toetsen op School, zijn er onderwerpen waarover u graag meer zou willen lezen? Heeft u aanvullingen of suggesties voor verbetering van Toetsen op School? De redactie van Toetswijzer ontvangt graag uw reactie.

Het is toegestaan om via de volgende weblink te verwijzen naar de ToetsSpecial(s) bij de publicatiereeks Toetsen op School: http://www.toetswijzer.nl/berichten/publicatiereeks-toetsen-op-school-cito.Toetsen op School is een uitgave van Cito
  • Redactie | Piet Sanders 
  • Auteurs Toetsen op School (2011, herziene versie 2014) | Piet Sanders, Erik Roelofs, Jacqueline Visser, Saskia Wools, Erna Meijer, José Noijons, Tom Erkens, Hans Kuhlemeier, Huub Verstralen, Bas Hemker
  • Auteurs Toetsen op School primair onderwijs (2011) | Judith Hollenberg, Marleen van der Lubbe 
  • Auteurs Toetsen op School voortgezet onderwijs (2012) | Hans Kuhlemeier, Alma van Til 
  • Auteurs Toetsen op School middelbaar beroepsonderwijs (2016) | Piet Sanders, Erik Degen, Uriël Schuurs, Jan Adema, Cor Sluijter 
  • Auteurs Toetsen op School hoger onderwijs (2016) | Piet Sanders, Bernard Veldkamp, Gerard Straetmans, Brenda Zandsteeg, Marieke van der Schaaf, Casper Hulshof, Frans Prins, Jan Adema 
  • Opmaak studieboeken | Cito Service unit, MMS 
  • Samenstelling ToetsSpecial | Cito Kenniscentrum, redactie Toetswijzer