Praktijktoetsen zijn een uitstekend middel om de ontwikkeling van vaardigheden te bevorderen en vast te stellen. Hans Kuhlemeier, onderwijskundige bij Cito, schreef voor Toetswijzer een serie van drie artikelen over praktijktoetsen en praktische opdrachten:


Het derde artikel bevat tevens een checklist voor de evaluatie van de kwaliteit van een praktijktoets en een overzicht van geraadpleegde literatuur.

De artikelenserie is oorspronkelijk verschenen in september 2002. 

Achtergrond
In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs schenken docenten tegenwoordig ruime aandacht aan het leren toepassen van vaardigheden en het aanbrengen van samenhang tussen vakken. Leerlingen worden daarbij geconfronteerd met een breed scala aan praktijktoetsen, o.a. praktische opdrachten, profielwerkstuk en sectorwerkstuk. In de onderbouw krijgen deze nieuwe vormen van leren en toetsen vaak nog maar weinig aandacht. De meeste scholen hebben deze aansluitingsproblematiek inmiddels op hun agenda gezet. Eigenlijk zouden leerlingen in de onderbouw al regelmatig moeten oefenen met korte en eenvoudige praktijktoetsen. Omdat dit type toetsmateriaal nog nauwelijks beschikbaar is, komt dat er vaak niet van. Docenten zullen praktijktoetsen dan zelf moeten ontwikkelen. Naast de begeleiding van actief en zelfstandig lerende leerlingen vormt ook de beoordeling van vaardigheden nog een struikelblok. Dit dossier is een hulpmiddel voor de docenten die zich willen toeleggen op het onderwijzen en toetsen van vaardigheden in onderlinge samenhang.

Doelgroep
De artikelenserie is gericht op docenten in de onderbouw, maar is ook informatief voor docenten uit andere sectoren van het voortgezet onderwijs.


Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.