Deze ToetsSpecial bevat informatie over instrumenten voor het observeren van kinderen in de voorschoolse periode. Wegwijzer voor groepsleiders, gastouders en leerkrachten die werken met kinderen van 0 tot 4 jaar. Samengesteld door Toetswijzer in samenwerking met Stichting Partoer.

Deze ToetsSpecial wordt vernieuwd. Tot die tijd is de oude informatie nog beschikbaar via onderstaande link.


Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.