Deze ToetsSpecial informeert docenten en andere betrokkenen over de normeringssystematiek bij de centrale rekentoets (vo) en de centraal ontwikkelde examens taal en rekenen (mbo). De ToetsSpecial is samengesteld door Cito in samenwerking met CvTE.

Deze ToetsSpecial is in revisie. Tot die tijd kunt u de oude Special nog raadplegen via onderstaande link.


Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.