Elk jaar worden de centrale examens in het voortgezet onderwijs genormeerd. Deze normen geven aan hoe de examenscores moeten worden omgezet in cijfers. In deze ToetsSpecial beschrijven het College voor Toetsen en Examens en Cito hoe de besluitvorming over de normering tot stand komt.

Deze ToetsSpecial is in revisie. Tot die tijd kunt u de oude Special nog raadplegen via onderstaande link.


Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.