Deze ToetsSpecial geeft uitleg over het gebruik van toetsen voor formatieve doeleinden. Formatieve toetsen hebben als doel inzicht te krijgen in het onderwijsleerproces en dit waar nodig bij te sturen. Veelgebruikte begrippen in dit verband zijn opbrengstgericht werken, assessment for learning en diagnostisch toetsen. De ToetsSpecial gaat in op de betekenis van deze begrippen voor de onderwijspraktijk in de klas.

Doelgroep
De ToetsSpecial is geschreven vanuit de context van het primair onderwijs, maar de beschreven benaderingen kunnen in alle vormen van onderwijs worden toegepast.

Reacties
Heeft u reacties, tips of vragen naar aanleiding van deze ToetsSpecial? Neem dan contact op met de redactie van ToetsWijzer.Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.