Deze ToetsSpecial bevat beknopte informatie en een overzicht van de belangrijkste internetsites over het centraal schriftelijk eindexamen voor docenten, examencoördinatoren, scholieren en ouders/verzorgers.

Deze ToetsSpecial is in revisie. Tot die tijd kunt u de oude special nog raadplegen via onderstaande link.


Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.