In het voortgezet onderwijs is toetsing aan de orde van de dag. Het is van groot belang dat de kwaliteit van de gebruikte toetsen goed is. De uitslagen van toetsen kunnen namelijk zeer bepalend zijn voor de onderwijscarrière van leerlingen. Gaan ze over naar de volgende klas? Halen ze een voldoende score voor hun proefwerken en examens? Daarnaast worden toetsen gebruikt om beslissingen te nemen over de precieze invulling van het onderwijsleerproces.

Achtergrond
De brochure Eerste Hulp Bij Toetsen biedt ondersteuning aan leraren in het voortgezet onderwijs bij het maken, afnemen, beoordelen en evalueren van toetsen. Eerste Hulp Bij Toetsen behandelt de volgende aspecten van toetskwaliteit:

 1. Gebruiksdoel
 2. Toetsdoelen
 3. Toetsvorm
 4. Dekking
 5. Moeilijkheid
 6. Specificiteit
 7. Transparantie
 8. Kwaliteit toetsmateriaal
 9. Toetslengte
 10. Eerlijkheid
 11. Beoordelingsschema
 12. Objectiviteit
 13. Normering en cesuur
 14. Feedback

Over deze ToetsSpecial
Als aanvulling op de brochure Eerste Hulp bij Toetsen bevat deze ToetsSpecial –  per aspect – verwijzingen naar artikelen en boeken ter verdieping.

Reacties
Heeft u reacties, tips of vragen naar aanleiding van deze ToetsSpecial? Neem dan contact op met de redactie van ToetsWijzer.


Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.