Resultaten op toetsen en examens hebben een grote invloed op het verloop van onderwijsloopbanen en carrières. Toetsen en examens moeten daarom van onbesproken kwaliteit zijn. Maar het bepalen van de kwaliteit van toetsen en examens is niet eenvoudig. Voor ToetsWijzer zijn twee specials geschreven over verschillende aspecten met betrekking tot het beoordelen van kwaliteit van toetsen en examens.

#1 | Beoordelen van de kwaliteit van toetsen en examens. Deel 1: Systemen en criteria
Het eerste deel van deze reeks bevat een overzicht en evaluatie van kwaliteitscriteria en kwaliteitssystemen.

#2 | Beoordelen van de kwaliteit van toetsen en examens. Deel 2: De praktijk
Het tweede deel gaat in op de vraag waarom het niet eenvoudig is absolute uitspraken te doen over de kwaliteit van deze instrumenten. 

Doelgroep
Deze reeks is bedoeld voor toetsdeskundigen en onderwijsgevenden in alle onderwijssectoren, maar kunnen ook inzichtelijk zijn voor iedereen die zich een eigen oordeel wil vormen over de mate waarin de huidige kritiek op de kwaliteit van toetsen en examens terecht is.

Auteurs
Cor Sluijter, Bas Hemker & Theo Eggen (Cito)

Reacties
Heeft u reacties, tips of vragen naar aanleiding van deze ToetsSpecial? Neem dan contact op met de redactie van ToetsWijzer.


Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.