Bij beroepsonderwijs draait het om het afleveren van competente beginnende professionals. En tijdens hun carrière moeten beroepsbeoefenaren in toenemende mate periodiek aantonen nog steeds berekend te zijn op de snel veranderende vereisten van hun vak. Bij de diplomering van beroepsbeoefenaren en in veel gevallen ook bij hun (her)certificering spelen examens een beslissende rol. Deze ToetsSpecial gaat kort in op de vraag hoe (beginnende) beroepsbekwaamheid vast te stellen is.

Doelgroep
De ToetsSpecial is bedoeld voor toetsdeskundigen, examenfunctionarissen, leden van examencommissies en onderwijsgevenden in het beroepsonderwijs. Maar ook beroepsbeoefenaren zélf en studenten kunnen op basis van deze tekst beter zicht krijgen op de kwaliteit van de examinerings- of en certificeringspraktijk in hun sector.

Auteur
Cor Sluijter (Cito)

Reacties
Heeft u reacties, tips of vragen naar aanleiding van deze ToetsSpecial? Neem dan contact op met de redactie van ToetsWijzer.Over de ToetsSpecialsIn de ToetsSpecials gaan deskundigen op het gebied van toetsing, evaluatie en examinering dieper in op een specifiek onderwerp. De praktische en informatieve bijdragen kunt u als onderwijsprofessional direct toepassen in uw dagelijkse onderwijspraktijk. Voor de meeste artikelen geldt, dat ze speciaal voor ToetsWijzer zijn geschreven.