Minister Slob heeft vrijdag 15 december 2017 de Tweede Kamer geïnformeerd over een wijziging in de regelgeving. De Rekentoets voortgezet onderwijs (vo) zal vanaf dit schooljaar niet meer meetellen voor het behalen van het vwo-diploma. Voor leerlingen in het havo, vmbo en mbo telde de toets al niet mee voor het behalen van het diploma. Wel zijn alle leerlingen nog steeds verplicht om de rekentoets af te leggen, tot er een alternatief is voor de huidige toets.

In een brief aan leerlingen, docenten en scholen laat minister Slob weten ‘samen met belanghebbenden aan de herpositionering van rekenen binnen het huidige curriculum te werken, zodat rekenen op de korte termijn gaat meetellen voor het behalen van het diploma in alle schoolsoorten en mbo.’ Hoe de rekentoets nieuwe stijl eruit gaat zien is nog niet bekend.