Een toets- en itemanalyse (TIA) geeft handvatten om naar de kwaliteit van toetstaken en een toets te kijken en verbeteringen door te voeren. Voor het uitvoeren van een TIA zijn verschillende analyseprogramma’s beschikbaar. Harry Molkenboer en Inge Lauret hebben onderzoek gedaan naar deze programma's aan de hand van de volgende vragen:

  • waarom zijn dergelijke programma’s nuttig?
  • welke soorten programma’s bestaan er?
  • welke functionaliteiten bieden ze?
  • waardoor is het gebruik beperkt?
  • wat is daaraan te doen? 

Bij het onderzoek zijn zeven programma's betrokken: Detmin van Tanis education; TiaPlus en Dexter (R-programma) van Cito; een MS Excelprogramma van Fontys LerarenOpleiding Tilburg (FLOT); een Teleformkoppeling van Simac; TestVision Online van Teelen Kennismanagement en de ToetsAnalyseTool (R-programma) van 10voordeleraar.

Het artikel over het onderzoek en een uitgebreid overzicht (Excelbestand) van de functionaliteiten van de zeven systemen voor een toets- en itemanalyse zijn te downloaden via de webpagina van Bureau Toetsen en Beoordelen.


Uitgave: artikel oorspronkelijk gepubliceerd in Examens, mei 2018 (2)
Auteurs: Inge Lauret en Harry Molkenboer