Vrijdag 6 juli heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel van minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media: kleuters hoeven naar verwachting vanaf 2021 geen schoolse toetsen meer te maken. De toetsen waren al niet verplicht, maar zullen nu helemaal uit de leerlingvolgsystemen verdwijnen.

Het kabinet reageert hiermee op de groeiende wens uit het veld dat het niet past bij de ontwikkeling van kleuters om met schoolse toetsen te meten hoe ze ervoor staan: kleuters ontwikkelen zich spelenderwijs en in sprongen. Een toets met een opgavenboekje, pen en papier in de schoolbanken doet daar volgens de regering geen recht aan. Met deze instemming wordt invulling gegeven aan de afspraak uit het regeerakkoord.

Op een andere manier volgen
In het Toetsbesluit PO zal worden vastgelegd dat alleen observatie-instrumenten als volginstrumenten voor kleuters in aanmerking komen voor goedkeuring door de Expertgroep Toetsen PO. Scholen en leraren houden wel de ruimte om de ontwikkeling van kleuters op een andere manier te volgen, bijvoorbeeld door observaties, gesprekjes of spelletjes. Scholen en leraren mogen zelf bepalen op welke manier ze dit willen doen.