Digitale itembanken bieden veel mogelijkheden voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van toetsen. Het ontwikkelen, beheren en onderhouden van itembanken vraagt wel om goed projectmanagement. Dit handboek biedt instellingen handvatten bij het (samen) maken van itembanken.

Het boek richt zich op het ontwikkelen, beheren en gebruiken van itembanken binnen een opleiding, binnen één instelling, instellingsoverstijgend, binnen een vakcommunity of zelfs landelijk. Hierbij worden 5 stappen onderscheiden:
  • Voorbereiding
  • Plan van aanpak
  • Ontwerp
  • Pilot
  • Realisatie

Het handboek is een uitgave van SURF. De inhoud is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met itembank-experts uit diverse instellingen, de special interest group (SIG) Digitaal Toetsen, Cito, 10voordeLeraar en Prove2Move.


UItgave: SURF | maart 2018