Het examenverslag met de resultaten op de centrale examens voortgezet onderwijs 2017 is beschikbaar via de website van Cito. 

Cito maakt het examenverslag als onderdeel van de opdracht voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Het verslag van de examencampagne 2017 bevat de volgende onderdelen:
  • aantallen kandidaten;
  • informatie over de constructie van opgaven en correctievoorschriften;
  • fouten in examenopgaven;
  • verzameling van afnamegegevens;
  • opzet van de normering.