De centrale examens 2018 zijn van start gegaan! De afnameperiodes voor de leerlingen in de examenklassen van het vmbo, havo en vwo zijn als volgt:

  • 3 april t/m 29 juni: centraal schriftelijke en praktische examens (cspe's) in de beroepsgerichte profielvakken (vmbo bb/kb/gl) 
 
  • 3 april t/m 22 juni: digitale centrale examens in de algemene vakken vmbo bb/kb
 
  • 14 mei t/m 29 mei 2018: schriftelijke centrale examens algemene vakken vmbo, havo en vwo
 
Alle informatie en de roosters voor het eerste tijdvak en tweede tijdvak van de centrale examens van de eindexamens en staatsexamens voortgezet onderwijs 2018 zijn te vinden op Examenblad.nl

Zie ook de persmap van CvTE met alle informatie over de centrale examens 2018.