Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van OCW een monitor- en evaluatie-onderzoek uitgevoerd naar de implementatie, het gebruik, de bruikbaarheid en de gevolgen van de DTT. Dit derde en laatste rapport beschrijft onder andere welke voorwaarden leiden tot een succesvolle inzet van de DTT en hoe bredere verspreiding ervan onder de scholen mogelijk is.

De rapporten van de eerste en tweede meting vindt u hier:Uitgave: Regioplan | september 2017
Auteurs: Jacob van der Wel, Marja Paulussen-Hoogeboom, Bjørn Dekker