In de nieuwsbrief van OCW van 11 oktober 2017 zijn wijzigingen opgenomen in de regelgeving bij de eindtoets PO:

  • Verhoging van de IQ-grens van 70 naar 75 in de ontheffingsgronden;
  • Toevoeging van de adviescategorie ‘Praktijkonderwijs/ VMBO Basis’;
  • Opnemen van gezamenlijke ankeropgaven in de eindtoetsen vanaf 2018.