Datacare ontwikkelt maatwerksoftware en voert ICT-projecten uit voor het onderwijs en is gespecialiseerd in het handelings- en opbrengstgericht werken aan de hand van leerlijnen.

De belangrijkste producten van DataCare zijn: LVS2000 (administratie- en leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs), LOGOS (opvolger van LVS2000), het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) en Cursief (cursistenadministratie voor de culturele sector).