In dit hoofdstuk uit de publicatie Curriculumspiegel 2017 geven de auteurs de visie van SLO weer op een "curriculaire herbezinning op toetsing en examinering, van po tot en met de bovenbouw vo".


Uitgave: SLO (2017)
Auteurs: Wilmad Kuiper, Gerdineke van Silfhout & Bas Trimbos