Op vrijdag 5 oktober 2018 organiseert het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering haar eerste conferentie met als thema ‘Ruimte in regels’. Tijdens de conferentie presenteert het ministerie van OCW samen met de Inspectie van het Onderwijs een publicatie waarin ‘Ruimte in regels’ centraal staat. Daarnaast laat associate lector Eric Slaats zien hoe de bewegingsvrijheid binnen Fontys Hogeschool is benut door anders om te gaan met regels dan we vaak gewend zijn. Dit voorbeeld uit het hoger onderwijs illustreert hoe er vanuit een heldere onderwijsvisie lucht en ruimte kan worden gecreëerd om het onderwijs zodanig in te richten dat deze het beste aansluit op het eigen beeld.

Locatie: Bunnik