ToetsWijzer
Zoek in de kennisbank
Kennisplatform voor toetsing, examinering en evaluatie in onderwijs, educatie en beroep
Agenda
24 september 2018 | Masterclass formatief evalueren (VO-raad / SLO) Bent u als schoolleider of bestuurder geïnteresseerd in de vraag wat formatief evalueren kan betekenen voor uw leerlingen en leraren? Of wilt u (meer) werk maken van form...
26 september 2018 | Schoolexamencarrousel vmbo De Stichting Platforms Vmbo (SPV) organiseert op 26 september 2018 een bijeenkomst over schoolexaminering in het vmbo. Met workshops rondom de thema's: PTA- en toetsconstructi...
5 oktober 2018 | Conferentie Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering Op vrijdag 5 oktober 2018 organiseert het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering haar eerste conferentie met als thema ‘Ruimte in regels’. Tijdens de conferent...
6-7 november 2018 | SURF Onderwijsdagen SURF organiseert op 6 en 7 november 2018 de SURF Onderwijsdagen voor het mbo, hbo en wo. De SURF Onderwijsdagen zijn de inspiratiebron voor deze sectoren op het gebied van onderwij...
7-10 november 2018 | AEA Europe conferentie Het thema voor de 19e conferentie van de de Europese Association for Educational Assessment (AEA-Europe) is: Building bridges to future educational assessment. Centraal in het prog...
8 november 2018 | 4e Toetsrevolutiecongres Het thema van het 4e Toetsrevolutiecongres is: Hoe implementeren we formatief toetsen in de school? Veel scholen zijn inmiddels aan de slag met formatief toetsen. Maar hoe integree...
Uit de kennisbank
Leernetwerk flexibilisering van toetsing en examinering open voor aanmeldingen | VO-raad Het Leernetwerk 'Flexibilisering van toetsing en examinering' van de VO-raad staat open voor nieuwe aanmeldingen.
DeKennistoetsenbank | MBO Zorg en Welzijn DeKennistoetsenbank is een online platform dat kennistoetsvragen aanbiedt voor het mbo-onderwijs, die zijn afgestemd op de kwalificatiedossiers Pedagogisch Werk, Maatschappelijke Zorg, ...
Kleutertoetsen uit leerlingvolgsystemen Vrijdag 6 juli heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel van minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media: kleuters hoeven naar verwachting vanaf 2021 geen schoolse ...
Programma's voor toets- en itemanalyses (TIA's) | Bureau voor Toetsen & Beoordelen Een toets- en itemanalyse (TIA) geeft handvatten om naar de kwaliteit van toetstaken en een toets te kijken en verbeteringen door te voeren. Voor het uitvoeren van een TIA zijn verschil...
Webinar 'Hoe komt de N-term tot stand?' | CvTE Via onderstaande link is het CvTE-webinar van 9 maart 2017 over de normeringstermen (N-termen) voor de eindexamens voortgezet onderwijs terug te kijken (na registratie). In het webinar ...
ToetsSpecial Dynamic Assessment Dynamic Assessment (DA) is een vorm van formatieve evaluatie waarbij de docent de leerling mag helpen tijdens de afname van de toets. DA is een uitstekend middel om vaardigheden al tijd...
ToetsSpecial | Beoordelen van de kwaliteit van toetsen en examens Resultaten op toetsen en examens hebben een grote invloed op het verloop van onderwijsloopbanen en carrières. Toetsen en examens moeten daarom van onbesproken kwaliteit zijn. Maa...
ToetsSpecial | Beoordelen van beroepsbekwaamheid Bij beroepsonderwijs draait het om het afleveren van competente beginnende professionals. En tijdens hun carrière moeten beroepsbeoefenaren in toenemende mate periodiek aantonen ...
MEER BERICHTEN ZOEKEN? Klik op een van de gekleurde balkjes onder een bericht voor een overzicht van alle berichten uit die categorie (bijv. Agenda, Nieuws, of Kennis).
BLIJF OP DE HOOGTE