In een brief van 24 januari aan de Tweede Kamer heeft minister Slob laten weten dat het wetsvoorstel dat het gebruik van een leerlingvolgsysteem, het afnemen van een diagnostische tussentijdse toets (DTT) en deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek verplicht in het vo, is ingetrokken.

Deze maatregel was al aangekondigd in het Regeerakkoord. Zie ook het eerdere bericht hierover op Toetswijzer.