Toetsing en examinering zijn een belangrijk onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem, van primair tot hoger onderwijs. De Onderwijsraad gaat op verzoek van het ministerie van OCW een advies opstellen over de rol en invulling van toetsing en examinering in het onderwijs. 

Vragen die de Onderwijsraad daarbij stelt, zijn:

  • Welke doelen zou toetsing (en examinering) moeten dienen?
  • Hoe kunnen de doelen van toetsing het beste worden gerealiseerd?
  • Welke verantwoordelijkheden zouden de overheid en onderwijsinstellingen ten aanzien van de toetsing moeten hebben?

Wilt u een bijdrage leveren? Schriftelijke reacties kunnen tot en met 1 april worden ingestuurd via de website van de Onderwijsraad.