SLO stelt handreikingen op voor de invulling van de schoolexamens in het voortgezet onderwijs. Recent zijn de handreikingen voor vmbo Duits en Frans beschikbaar gekomen.