Op vrijdag 8 december 2017 organiseert het Servicepunt examinering mbo zijn slotconferentie met als thema ‘Back to the Future’.

De volgende vragen staan tijdens deze bijeenkomst centraal:

  • Wat hebben de scholen en het servicepunt samen de afgelopen vijf jaar bereikt? Wat betekent dit voor het borgen van de (examen)kwaliteit?
  • Welke nieuwe ontwikkelingen worden belangrijk in de nabije toekomst?

Met plenaire lezingen van Tamara van Schilt-Mol (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) over een nieuw instrument voor zelfevaluatie en Pedro de Bruijckere (Arteveldehogeschool Gent) over het betrouwbaar en valide beoordelen van studieresultaten.