De Tweede Kamer gaat op 7 februari in debat over toetsing en examinering in het voortgezet onderwijs. Op de website van de Tweede Kamer zijn hiervoor de volgende stukken te vinden:

  • De brief van minister Slob aan de Tweede Kamer met daarin aandacht voor de examenresultaten, de correctiepraktijk en docentparticipatie

Bijlagen:
  • De examenmonitor VO van DUO met veel interessante grafieken en getallen
  • Een rapport over een onderzoek naar de correctie van centrale examens door FvOV, CNV, AOB en VO-raad
  • Een overzicht van de activiteiten binnen het Project Ieders Examen
  • Rapportage over de referentieniveaus: Hoe hebben de leerlingen gescoord op de referentieniveaus taal, rekenen en binnen het mbo op Engels?