Op 6 november organiseren het CvTE, Cito en de VO-raad een studiemiddag voor bestuurders en schoolleiders, met als thema: (de toekomst van) het examen.

Er speelt veel in het onderwijs: denk aan de toenemende aandacht voor maatwerk en flexibilisering en voor persoonsvorming, de digitalisering (ook van examens) en de actualisering van het curriculum. De vraag die dan al snel opkomt is of het huidige Nederlandse examensysteem toekomstbestendig is. Tijdens deze studiemiddag kijken we met elkaar naar (de toekomst van) het examen.

Tijd: 16:00-20:00
Locatie: Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Driebergen-Rijsenburg.