Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) is de organisatie die 18 online staatsexamens maakt voor financieel adviseurs. In deze examens worden kandidaten niet alleen beoordeeld op theoretische kennis en begrip, maar ook op de vaardigheid en competentie om de theorie in adviessituaties toe te passen. Het doel van het congres is om ieders horizon te verbreden op het gebied van online toetsen en examineren. Experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid zullen vanuit verschillende invalshoeken hun kennis delen. 

Tijd: 13:30-17:00
Locatie: Utrecht