Op donderdag 23 november 2017 vindt voor de elfde keer het Nationale Examencongres plaats. Het programma bestaat uit vier tracks:
1. de Examencommissietrack
2. de Mastertrack
3. de Techniektrack, en
4. de Maatschappelijke track.

De onderwerpen in de tracks worden behandeld in de vorm van workshops, discussiebijeenkomsten of hoorcolleges. Zie de NVE-website en de NVE-nieuwsbrief voor verdere informatie over het congres. Na afloop van het congres zal ook weer de Prijs voor Examens worden uitgereikt.