Het Servicepunt examinering mbo organiseert op 12 december 2017 een kennisdelingsworkshop voor examencommissies. In de workshop, die wordt verzorgd door Bureau ICE, passeren een aantal best practices vanuit het examenproces de revue en er wordt ingegaan op de sturing die een examencommissie hierbij heeft. Thema's die aan bod komen zijn onder meer: borging examinering BPV, professionaliteit betrokkenen, uitvoeren steekproeven, inzet exameninstrumenten en externe validering.

De workshop is bedoeld voor ervaren leden van een examencommissie.